Kullanıcı Sözleşmesi

“e-BariS”, Bariatrik cerrahi sürecindeki, hastaların kilo, sıvı, adım ve komplikasyon takibini hedefleyen, hem hasta hem de sağlık ekibi için takip sürecini kolaylaştıran ve somut veriler veren bir uygulamadır.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) “e-BariS” mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren ve/veya www.e-baris.com  internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan kişi ile (“Kullanıcı”) arasında kurulmuş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in (birlikte “Taraflar hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Uygulamayı mobil cihazına indirmekle veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarının Şirket tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, böyle bir durumda kendisine yürürlükte olan Sözleşme’nin uygulanacağını ve bu sebeple Uygulamayı ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce güncel Sözleşme’nin hüküm koşullarının incelemesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.


Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Şirket, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcılara, bariatrik cerrahi ile ilgili bilgiler içeren eğitim içerikleri sağlamaktadır (“Servisler”). Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulamanın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

2.2. Şirket, Premium Üyelik gibi ücretlendirmeye tabi ilave hizmetler (“Ücretli Servisler”) sağlayabileceği gibi hâlihazırda sunduğu Servisleri de ileride Ücretli Servis haline getirebilir. Aşağıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde ve aksi belirtilmediği müddetçe Ücretli Servisler için de uygulanacaktır. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı ’ya bildirilen bütün ödeme şartları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.3. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama ’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

2.4. Uygulama ve İnternet Sitesi bireysel kullanım için olup, bunlara erişim kişiye özeldir. Şirket, Kullanıcının Uygulamayı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

2.5. Mobil cihazının Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcının internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

2.6. Ücretli Servislere ilişkin satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.


Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek veya İnternet Sitesi’ni kullanarak 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni veli veya vasisinin gözetiminde kullandığı kabul edilir.

3.3 Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, müzik, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsel gibi içeriklerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin kendi sorumluluğunda olduğunu ve bunlara ilişkin Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalı ve doktorunun yönlendirmelerine göre Uygulamanın veya İnternet Sitesi’nin kullanımına karar vermelidir.

3.6. Kullanıcının tıbbi veya psikolojik bir rahatsızlığı veya bunların riski bulunması halinde Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmaması gerekmektedir.

3.7. Uygulama veya İnternet Sitesi hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır.

3.8. Şirket, Kullanıcının iznini almak şartıyla bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

3.9. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

3.10. Uygulama Apple Health uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcı, sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul etmektedir. Bu konuda Gizlilik Politikası ve Apple ile Google Gizlilik Politikaları hükümleri saklıdır.

3.11. Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Kullanıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

3.12. Kullanıcı işbu Sözleşme’mi istediği anda kaydetme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

3.13. Kullanıcı, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredemez veya kullandıramaz. Kullanıcı adı, e-posta ve şifre gibi üyelik bilgilerinin gizliliğinin sağlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. “e-BariS”in Kullanıcının üyeliğini üçüncü bir kişiye kullandırdığını fark etmesi halinde söz konusu üyeliği ücret iadesi yapmaksızın iptal etme hakkı saklıdır.


Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.


Madde 5. Son Hükümler

5.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

5.2 Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in info@e-baris.com elektronik posta adresine iletebilir.